Reglement.

• Aanmelding wordt bekrachtigd na persoonlijk kennismakingsgesprek.
• Verhinderingen worden voorafgaand aan een maand doorgegeven.
• ‘Vergeten’ verhinderingen of afwezigheid door ziekte worden niet terugbetaald.
• Betaling vindt maandelijks plaats via ‘vooruitbetaling’.
• Eén maand wordt gezien als 4 complete lesweken.

• Het beëindigen van de begeleiding dient één maand van tevoren te worden doorgegeven.
• ‘Studie-Maat’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan/diefstal van eigendommen van de aanwezige studenten.